#ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie

Razem stworzyliśmy mural społecznościowy- razem bez uprzedzeń wobec osób w kryzysie psychicznym. Mural powstał w ramach akcji towarzyszących III Kongresowi Zdrowia Psychicznego i zlokalizowany jest na wiadukcie przy Dworcu Gdańskim w Warszawie.

 • img_6001.jpg
 • img_5950.jpg
 • img_5743.jpg
 • img_5932.jpg
 • img_5891.jpg
 • img_5873.jpg
 • img_5641.jpg
 • img_5853.jpg
 • img_5755.jpg
 • img_5702.jpg
 • img_5657.jpg

Mural oraz dokumentacja całego procesu jego tworzenia są elementami edukacyjnej kampanii społecznej na rzecz dbania o zdrowie psychiczne, w którym oprócz artysty – Dariusza Paczkowskiego (aktywista i twórca murali) biorą udział osoby, które muralowi użyczyły swych twarzy oraz wolontariuszki i wolontariusze. Osoby po i w trakcie kryzysu psychicznego, ludzie związani z ochroną zdrowia psychicznego i przede wszystkim młodzież, studenci medycyny i psychologii, którzy bardzo zaangażowali się w jego powstawanie. W tym młodzież z Działaj dla Psyche. To im jesteśmy szczególnie wdzięczni.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca Wszystkich, dla których obalenie krzywdzących stereotypów na temat zaburzeń psychicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej są działaniami koniecznymi do wprowadzenia zmian w zmian w opiece psychiatrycznej i terapeutycznej. Do poprawienia dostępności do niej. Proces wspólnego tworzenia muralu jest tego manifestem. Niewątpliwie coraz głośniej rozbrzmiewa w przestrzeni publicznej informacja o tym, że przynajmniej co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza lub doświadczy kryzysu zdrowia psychicznego. Oznacza to, że prawdopodobnie i Ty, zdając sobie z tego sprawę lub nie, poznałaś taką osobę. Może to twój sąsiad, koleżanka, człowiek, który stoi za Tobą w kolejce w sklepie. Dlatego niesamowicie istotne jest abyśmy wspólnie włączyli się w walkę o dostępną, przyjazną, szybką pomoc! W walkę o to, aby stereotypy dotyczące zaburzeń psychicznych zamieniły się w wiedzę. O otoczenie wsparciem i dobrą opieką osób po i w kryzysie psychicznym. O dostępność kompleksowej, darmowej, lokalnej, opartej o wsparcie wspólnotowe pomocy. O tworzenie relacji i systemowej opieki, której podstawowym założeniem jest dialog i wzajemny szacunek. Działajmy zatem razem aby obalić istniejący w społeczeństwie fałszywy negatywny wizerunek osób zmagających się zaburzeniami psychicznymi, doprowadzić do rozwoju i popularyzacji psychiatrii środowiskowej – opieki jak najbardziej lokalnej, umożliwiającej pozostanie w codziennym środowisku społecznym, tym samym mającej niesamowicie pozytywny wpływ na zdrowienie i trwanie w zdrowiu. Współorganizatorzy:
Fundacja eF kropka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
#ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie
#PopieramCentraZdrowiaPsychicznego